Cliënten Talant lopen prokkelstage op Camping de Veenhoop

Cliënten Talant lopen prokkelstage op Camping de Veenhoop

Wij hebben foto’s ge maakt voor de Drachtster Courant

Van cliënten van Talant die stage aan het loopen was

bij DE VEENHOOP er waren 3 fotografen

Henk Van Tuil  Chris Scheepers Henk Van Zetten

Het was een leuke dag van onze 3

de link www.drachtstercourant.nl/nieuws/36478/clienten-talant-lopen-prokkelstage-op-camping-de-veenhoop/